DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI PIJĄ
Ogólnopolska linia telefoniczna 
P O M A R A Ń C Z O W A   L I N I A
0 801 14 00 68*
czynna poniedziałek- piątek 14:00- 20:00
*płatny pierwszy impuls

JEŻELI PODEJRZEWASZ I MARTWISZ SIĘ, ŻE TWOJE DZIECKO PIJE ALKOHOL LUB UŻYWA NARKOTYKÓW
Z A D Z W O Ń
Alkohol:
Zaburza zdolność uczenia się, zapamiętywania i logicznego myślenia.
Jest źródłem trudności w nauce i może przeszkodzić w dalszej edukacji i karierze zawodowej.
Hamuje rozwój emocjonalny i opóźnia dojrzewanie.
Upijające się nastolatki są częściej narażone na:
Wypadki, zachorowania i śmierć.
Konflikty z prawem.
Stanie się ofiarą przestępstwa.
Ryzykowny seks, zakażenie chorobami wenerycznymi (w tym HIV), stosunki z pogranicza gwałtu, przypadkowy seks, niechcianą ciążę.
Co możesz zrobić?
Wysłuchaj dziecko, porozmawiaj z nim spokojnie gdy jest trzeźwe.
Działaj! Nie licz na to, że problem rozwiąże się sam. Szukaj pomocy 
u specjalistów.
Wspólnie ze specjalistą i dzieckiem ustalcie reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj.
Stosuj zasadę „ograniczonego zaufania”; staraj się zawsze wiedzieć, gdzie jest Twoje dziecko.
Dużo rozmawiaj z dzieckiem.

0 801 14 00 68

PSYCHOEDUKACJA

 

Drogi Rodzicu


Palenie tytoniu przez nastolatków jest problemem powszechnie panującym wśród uczniów. Młodego palacza nie interesują wiadomości o konsekwencjach palenia, ponieważ on to wszystko wie. O skutkach palenia słyszy w szkole, w telewizji, w domu rodzinnym. Żeby nie rozpoczynać kolejnej nudnej rozmowy na temat „jak będziesz palił, to …” spróbujmy młodemu człowiekowi przedstawić badania naukowe:


Czym jest nikotyna?

Nikotyna jest składnikiem papierosów odpowiedzialnym za uzależnienie.

Nikotyna jest wchłaniana w płucach i z krwią dociera do mózgu w ciągu niecałych dziesięciu sekund. Dzięki temu palacz bardzo szybko odczuwa jej działanie.

W mózgu nikotyna wywiera wpływ na kilka miejsc i wywołuje zmiany w całym organizmie: szybszą prace serca, zwiększone ciśnienie krwi, skurcz naczyń krwionośnych, obniżenie krążenia i temperatury ciała w rekach i stopach. Skutki powyższe obciążają więc cały organizm.


Toksyczna część papierosa:

Nikotyna jest substancją toksyczną: osoba dorosła umarłaby po przyjęciu dawki 0,05 grama czystej nikotyny. Dla dzieci połknięcie jednego papierosa jest śmiertelne.

Efekt toksyczny pojawia się już w momencie wypalenia pierwszego papierosa. Zwykle konsekwencjami są: kaszel, złe samopoczucie, drapanie w gardle, zaczerwienienie i łzawienie oczu- są to oznaki, że organizm „walczy” z toksyczną substancją.


Kilka liczb:

Poza nikotyną papierosy i dym tytoniowy zawierają około 3700 szkodliwych związków chemicznych, w tym 40 rakotwórczych. Są to takie związki jak: amoniak, arsen, substancje smoliste, cyjanowodór, tlenek węgla (czad) czy butan. Dla przykładu: arsen jest wykorzystywany w trutkach na szczury, natomiast amoniak jest składnikiem detergentów.

Dym tytoniowy jest największą pojedynczą przyczyną chorób i zgonów w Europie, których można uniknąć. W Europie co roku, na skutek palenia tytoniu umiera 650 tysięcy ludzi, a na całym świecie ponad 4 miliony.

Każdy wypalony papieros skraca życie palacza o 11 minut.


Źródło: Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom Od Środków Uzależniających Stworzony Przez EU-DAP

 
 

Życzę owocnych rozmów!

Nikotyna jako taka nie powoduje odprężenia i nie redukuje stresu. Tak naprawdę efekty, które palacz odczuwa jako odprężenie i redukcję stresu, są raczej redukcją objawów abstynencji, takich jak nerwowość czy problemy
z koncentracją. Podenerwowanie jest wynikiem braku papierosa i może zniknąć jedynie po jego wypaleniu.