PSYCHOEDUKACJA

 

Jesteś Gimnazjalistą? Chciałbyś skończyć Gimnazjum i zdobyć zawód?


ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY

UL. WIEJSKA 29, TELEFON: (075) 75 342 37


OHP prowadzi kształcenie w formie:

 1. gimnazjum dla dorosłych z przyuczeniem do zawodu

 2. rzemieślniczej nauki zawodu z uzyskaniem dyplomu czeladnika


Uczniowie przyuczają się do niżej wymienionych zawodów w ramach umowy o pracę:

 1. kucharz

 2. piekarz, cukiernik

 3. mechanik, blacharz, lakiernik

 4. fryzjer

 5. stolarz

 6. sprzedawca

 7. murarz

 8. dekarz

 9. elektromechanikŹródło: Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom Od Środków Uzależniających Stworzony Przez EU-DAP

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 1. 1.ukończone 15 lat

 2. 2.zgoda rodziców

 3. 3.ukończone VI klas szkoły podstawowej (dotyczy gimnazjum dla dorosłych)

 4. 4.ukończone gimnazjum (dotyczy rzemieślniczej nauki zawodu)

Praktyczna nauka zawodu trwa od 22 do 36 miesięcy


WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW (DO GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH):
świadectwo szkolne
opinia Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
decyzja Rady Pedagogicznej
opinia wychowawcy klasy
kserokopia metryki urodzenia
3 zdjęcia

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW (DO RZEMIEŚLNICZEJ NAUKI ZAWODU):
świadectwo szkolne
3 zdjęcia