PSYCHOEDUKACJA

 

Od 1 WRZEŚNIA 2014 r. każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek używania elementów odblaskowych - taki przepis zawiera znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym. Za brak odblasków grozi mandat od 20 do 500 PLN.


 

ODBLASKI OBOWIĄZKOWE PO ZMROKU!

BĄDŹMY WIDOCZNI NA DRODZE 
I NAMAWIAJMY DO TEGO INNYCH!

Do tej pory obowiązek noszenia odblasków miały jedynie dzieci do 15. roku życia.
Teraz został on rozszerzony na wszystkich pieszych, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Pieszy będzie mógł się poruszać bez elementów odblaskowych po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku bądź w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, jest praktycznie niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20-30 metrów. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m.

1/3 śmiertelnych wypadków drogowych to wypadki z udziałem pieszych, bardzo często z udziałem tych osób, które idą poboczem, przechodzą przez przejście dla pieszych, poza terenem zabudowanym. Zresztą nawet w terenie zabudowanym, po zapadnięciu zmroku, osobę ubraną na czarno, szaro, granatowo, kierowca widzi często w ostatniej chwili. Taki element odblaskowy niewiele kosztuje, a naprawdę poprawia naszą widoczność.